Ανατολικό κλειστό γήπεδο του Ολυμπιακού χωριού ή Φοίβος.
Μαραθώνιας Διαδρομής
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ / ΑΧΑΡΝΕΣ 136 77